מיקום הפרוכות בעבר ובהווה

Picture

מיקום הפרוכות בעבר
הפרוכת, שגובהה 10 אמות ורוחבה 10 אמות מוקמה במשכן, והפרידה בין הקודש לקודש הקודשים
מאוחר יותר ניצבה פרוכת גם בבית המקדש
במשכן נתלתה הפרוכת על ארבעה עמודי עצי שיטים מצופים זהב שגובהם 10 אמות
הפרוכת נתלתה על ווים העשוים זהב, והעמודים התומכים הונחו על אדני כסףכפי שמציין רש"י: "אבעה עמודי שיטים - תקועים בתוך ארבעה אדנים, ואונקליות קבועין בהן, עקומים למעלה להושיב עליהן כלונס, שראש הפרוכת כרוך בהן והאונקליות הן הווין"


בזמננו את הפרוכת מציבים בחזית ארון הקודש בבית הכנסת

פרוכות, פרוכת, פרוכות עבודת יד, פרוכות מעוצבות, פרוכות ישראל, פרוכות לאורן קודש, פרוכות רקומות, פרוכת לבית כנסת, פרוכות במרכז, פרוכות ירושלים, פרוכות מקוריות